Oberbank

Na Slovensku začala Oberbank obchodnú činnosť ako pobočka zahraničnej banky v roku 2009. Počiatky Oberbank však siahajú až do roku 1869, kedy bola založená Banka pre Horné Rakúsko a Salzburg so sídlom v Linci. V roku 1933 nadobudla Creditanstalt väčšinu akcií v Oberbank a neskôr, v roku 1952, tretinu týchto akcií odovzdala trom bankám: Oberbank, BKS Bank AG a Bank für Tirol und Vorarlberg. V roku 1984 dochádza k vypovedaniu syndikátnej zmluvy s Creditanstalt a od roku 1997 je banka známa ako Skupina 3 Bánk. V súčasnosti tieto tri banky pôsobia v Bavorsku, Čechách, Švajčiarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Taliansku.

OberbankOberbank - základné informácie

Adresa banky Oberbank AG, Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava
IČO 36861146
Telefón 02/ 5810 6800
Telefón pre volania zo zahraničia + 421 2 5810 6800
Internetová adresa http://www.oberbank.sk
E-mail bl@oberbank.sk
Kód banky 8370
Udelenie bankového povolenia -
Začatie činnost 1. apríla 2009
BIC-kód / SWIFT OBKLSKBA


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2