OPEX (Operating Expense)

Označenie pre operačné (operatívne) náklady, t.j. náklady potrebné na zaistenie bežných podnikateľských činností. Medzi takéto náklady patria napríklad náklady na materiál, mzdy, opravy, školenia, reklamu a pod.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2