Overdraft

Prečerpanie; označenie pre stav, pri ktorom klient vyčerpal zo svojho bežného účtu viac, ako bolo na ňom uložených peňažných prostriedkov. Prečerpanie pritom môže byť povolené alebo nepovolené. Pri nepovolenom prečerpaní sú uplatňované vyššie úrokové sadzby a sankcie. Banky zvyknú využívať tzv. „shadow limit“, akúsi nepísanú hranicu prečerpania na účte, ktorú môže klient dosiahnuť a nebude to považované za nepovolené prečerpanie. Ak vlastníte kreditnú kartu alebo bežný účet a vyčerpáte z nich v priebehu mesiaca celý zostatok, poplatky a úroky zaúčtované na konci mesiaca vás dostanú do mínusu, ale zároveň ostanete v shadow limite a prečerpanie tak nebude chápané ako nepovolené prečerpanie. Shadow limit možno charakterizovať ako maximálne prípustnú hodnotu prečerpania bez uplatnenia sankcií.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2