Open-End Credit (Revolvingový úver)

Open - End Credit je označenie pre úvery alebo pôžičky poskytované finančnými inštutúciami, ktoré môžu byť využívané opakovane a bez nutnosti znovu o ne žiadať (ide o tvz. revolvingové úvery alebo pôžičky). Princíp spočíva v poskytnutí určitého množstva peňazí - tzv. úverového limitu. Dlžník spláca vyčerpanú časť limitu, pričom už splatená časť úverového limitu je mu po splnení istých podmienok opäť k dispozícii. Medzi revolvingové úvery patri aj kreditné karty alebo charge karty. 

Príklad: Medzi veriteľom (finančnou inštitúciou) a klientom bol dohodnutý revolvingový úver vo výške 1 000 €. Klient ho celý vyčerpal a začal splácať pravidelnými mesačnými splátkami. Ak ho celý splatí, bude mať opäť k dispozícii 1 000 € bez toho, aby musel finančnú inštitúciu o úver žiadať. Splatená časť úveru môže byť k dispozícii aj skôr ako po celkovom splatení úveru. 


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2