Obligácia

Úročený cenný papier. Emitentom obligácie môže byť banka, obec, štát alebo podnik. Na rozdiel od akcie nie je vyjadrením podielu na majetku, ale úverového vzťahu medzi emitentom obligácie a jej majiteľom. Niekedy sa pojmom obligácia označuje záväzok.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2