Vernostné kreditné karty

Karty vydávané v rámci lojalitného programu banky, častejšie však vydávané bankou v spolupráci s partnermi z komerčnej sféry. Najčastejšie medzi takýchto partnerov patria veľké obchodné reťazce, poisťovne, mobilný operátori, letecké spoločnosti, siete čerpacích staníc a pod. Platením kartou si klient väčšinou generuje výhody spojené s konkrétnym partnerom. Medzi najčastejšie vernostné kreditné programy patria:

  • programy založené na zbieraní bodov – pri ktorých držiteľ karty získava z každého nákupu body, neskôr vymeniteľné napr. za poukážku v určitej hodnote alebo využité ako zľava pri ďalšom nákupe.
  • cash-back programy, pri ktorých je klientovi časť nákupu zaplateného kreditnou kartou (spravidla vo výške od 0,5% do 3%) vrátená späť na jeho kartu. Vrátenie časti peňazí späť na kartu je realizované buď mesačne, alebo po splnení podmienky dosiahnutia minimálnej výšky nazbieraných prostriedkov.
  • Programy založené na odmeňovaní, pri ktorých je klient odmeňovaný rôznymi formami často v závislosti od hodnoty zrealizovaných transakcií na kreditnej karte. Príkladom odmeny môže byť odpustenie ročného poplatku, získanie výhodnejšej úrokovej sadzby a pod.

Chcete výhodnú kreditnú kartu? Porovnajte si:


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2