Výpis z účtu

Nosič informácií o transakciách (vklady, výbery) na bežnom účte alebo kreditnej karte, obsahujúci prehľad realizovaných kreditných a debetných transakcií, ich hodnoty, údaje umožňujúce identifikovať danú transakciu (variabilné symboly, miesto platby alebo výberu hotovosti z účtu), počiatočný a koncový zostatok prostriedkov na účte a pod..

Termíny pre vyhotovenie a zasielanie výpisov, ako aj spôsob predávania výpisov klientovi sú medzi bankou a klientom dohodnuté v zmluve. Výpis z účtu môže byť klientovi doručený buď v papierovej alebo elektronickej forme, pokiaľ takúto službu banka poskytuje.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2