Blankozmenka (Bianko zmenka, biankozmenka)

Čo je Blankozmenka (biankozmenka)?

Blankozmenka (bioankozmenka) je dlžnícky cenný papier, vystavený v zákonne predpísanej forme, ktorý predstavuje prísľub vystaviteľa zmenky (dlžníka) zaplatiť určitú čiastku k dátumu splatnosti oprávnenému majiteľovi zmenky (veriteľovi), pričom určité údaje na zmenke nie sú úmyselne uvedené (napríklad dlžná suma).

Zmenka sa stane platnou so všetkými, zákonom predpísanými náležitosťami, až po doplnení týchto údajov do zmenky v zmysle vopred dohodnutého postupu.

Blankozmenka predstavuje najjednoduchší spôsob ručenia pri úveroch. V prípade, že dlžník úver nespláca, banka vyplní aktuálnu dlžnú sumu na blankozmenku a domáha sa vyrovnania tohto dlhu na súde. Blankozmenka je v podstate budúcou zmenkou, keďže až po doplnení chýbajúcich údajov sa z nej stane plnohodnotná zmenka.

Porovnanie úverov a pôžičiekHľadáte najvýhodnejší úver alebo pôžičku? Pozrite si porovnanie úverov a pôžičiek.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2