Úroková sadzba (úroková miera)

Úrok vyjadrený ako % z požičiavanej istiny. Najčastejšie sa úrokové sadzby vyjadrujú v % za jeden rok (p.a.). Pri vyjadrovaní úrokovej sadzby sa možno stretnúť s nasledujúcimi alternatívami:

 • ročné úrokové obdobie - označuje sa p.a. (per annum),
 • polročné úrokové obdobie - označuje sa p.s. (per semestre),
 • štvrťročné úrokové obdobie - označuje sa p.q. (per quartale),
 • mesačné úrokové obdobie - označuje sa p.m. (per mensem),
 • denné úrokové obdobie – označuje sa p.d. (per diem).

Podľa spôsobu určenie výšky úroku rozlišujeme jednoduché úročenie a zložené úročenie.

Podľa toho, kedy sa úrok pripočítava k istine rozlišujeme úročenie pred lehotou (anticipatívne) a po lehote (dekurzívne). Pri predlehotnom úročením sa úrok pripočítava k istine (kapitálu) začiatkom obdobia. Pri polehotnom úročení sa úrok k istine pripočítava na konci obdobia úročenia.

Porovnajte si

 • %porov-odkaz;com_uvery;1;Úročenie bezúčelových pôžičiek a úverov% 
 • %porov-odkaz;com_uvery;3;Úročenie pôžičiek a úverov na autá% 
 • %porov-odkaz;com_uvery;4;Úročenie pôžičiek a úverov na bývanie% 
 • %porov-odkaz;com_hypoteky;1;Úročenie hypotekárnych úverov% 
 • %porov-odkaz;com_hypoteky;3;Úročenie amerických hypoték% 
 • %porov-odkaz;com_hypoteky;2;Úročenie hypotekánych úverov pre mladých% 
 • %porov-odkaz;com_kreditky;1;Úročenie kreditných kariet% 
 • %porov-odkaz;com_vklady;1;Úročenie termínovaných vkladov% 
 • %porov-odkaz;com_vklady;2;Úročenie vkladných knižiek% 
 • %porov-odkaz;com_ucty;2;Úročenie bežných účtov a balíkov služieb% 


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2