Deflácia

Čo je deflácia?

Deflácia je ekonomický jav, pri ktorom dochádza k poklesu cenovej hladiny. V praxi to znamená, že si za tie isté peniaz môžeme kúpiť viac. Deflácia je opakom inflácie. Z deflácie môžu najviac vyťažiť sporitelia, pretože s odstupom času hodnota ich nasporených prostriedkov stúpa. Naopak, dlžníci sú pri deflácii dlžní s odstupom času viac.

Napriek tomu, že znižovanie cenovej hladiny pôsobí na prvý pohľad pozitívne, nie všetkými ekonómami je deflácia považovaná za prospešnú. Ak je deflácia dlhodobá, dochádza medzi ľuďmi k očakávaniu ďalšieho „zlacňovanie“ tovarov, čo priamo vedie k odloženej spotrebe. Snaha ľudí ušetriť viac a ich znížená ochota míňať priamo ovplyvňuje dopyt, zároveň klesá produkcia vo výrobe a tým pádom dochádza napríklad k prepúšťaniu ľudí z práce.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2