Exspirácia (expirácia)

Čo je exspirácia?

Exspirácia (z ang. slova expire – vypršať, v slovenčine niekedy tiež nespisovne uvádzané ako "expirácia") je dátum skončenia platnosti platobnej karty. Na platobných kartách (kreditných aj debetných) je exspirácia (expirácia) zobrazená na prednej strane karty v tvare MM/YY, t.j. mesiac a posledné dvojčíslie roka (napr. 08/09 – august 2009).

Exspirácia udáva konkrétny mesiac v roku, kedy je ešte kartu možné použiť, pričom platí, že kartu je možné používať až do posledného dňa v tomto mesiaci. Pokiaľ klient kartu určitý čas pred exspiráciou nezruší, vydavateľ karty (banka) mu zašle tesne pred dátumom exspirácie novú kartu s novým dátumom exspirácie.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2