Bezhotovostný platobný styk

Čo je bezhotovostný platobný styk?

Bezhotovostný platobný styk je realizovaný prevodom prostriedkov z účtu platiteľa na účet príjemcu platby. Pri bezhotovostnom platobnou styku sa nevyužívajú hotovostné peniaze, ale tzv. depozitné - bankové peniaze. Bezhotovostný platobný styk je realizovaný výlučne prostredníctvom bánk, resp. prostredníctvom bankových účtov, medzi ktorými dochádza k presunom peňazí.

Prostriedkami používanými pre bezhotovostný platobný styk sú:

  • príkazy na úhradu
  • príkazy na inkasá
  • šeky
  • platobné karty

Podmienkou pre realizáciu bezhotovostného platobného styku je teda existencia bankového účtu ako na strane odosielateľa peňazí, tak aj na strane ich príjemcu. Ak ku prevodu peňazí dochádza v rámci účtov jednej banky, hovoríme o vnútrobankovom bezhotovostnom platobnom styku. Pri medzibankovom bezhotovostnom platobnom styku dochádza k prevodu medzi dvomi klientskymi účtami vedenými v rozličných bankách. 

Porovnajte si:


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2