Dátum splatnosti

Čo je dátum platnosti?

  1. V prípade platobných príkazov (prevodov peňazí z bežného účtu) dňom, kedy má platba odísť z účtu klienta,
  2. pri úverových produktoch (napr. kreditné karty, pôžičky a pod.) je dňom, do ktorého má byť uhradená splátka úveru, t.j. splátka by mala byť pripísaná v prospech daného účtu najneskôr v deň dátumu splatnosti,
  3. pri depozitných produktoch (napr. termínované vklady) dňom, kedy budú akumulované úroky pripísané v prospech účtu klienta.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2