MOTO platby (tiež MOTO transakcie)

Tzv. mail order / telephone order platby sú platby realizované bez fyzickej prítomnosti platobnej karty. Najčastejšie ide o platby kartou na internete prostredníctvom PC, mobilného telefónu alebo platby realizované odoslaním SMS správy. Nie všetky platobné karty majú MOTO transakcie vydavateľom karty (bankou) povolené. V zahraničí banky často definujú aj tzv. „MOTO discount rate“, t.j. osobitnú úrokovú sadzbu pre MOTO transakcie, ktorá je vyššia ako sadzba pri transakciách, pri ktorých je karta fyzicky prítomná (cez magnetický prúžok alebo čip). Toto opatrenie má eliminovať dopad z vyššej pravdepodobnosti zneužitia platobnej karty, vyššieho počtu podvodov a neplatičov.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2