Rating

Systém odstupňovaných hodnôt (väčšinou vo forme písmen) vyjadrujúci kvalitu cenných papierov a obligácií. Rating možno tiež charakterizovať ako hodnotenie, ktoré hovorí investorovi o kvalite portfólia produktov, jeho rizikách a o schopnosti organizácie plniť svoje záväzky.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2