Remitent

Prvý majiteľ zmenky, ktorú vystavil dlžník pre vyrovnanie svojej dlžoby. Remitent je ten, komu alebo na koho rad má byť platené. Remitent môže zmenku predať.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2