Zabezpečenie ručením

Ten, kto veriteľovi (požičiavajúcemu, banke) prehlási, že v prípade platobnej neschopnosti dlžníka tak urobí on sám. Prehlásenie ručiteľa musí mať písomnú formu. Ručiteľov môže byť i viac pričom každý z nich ručí za záväzok vo výške popísanej vo vyhlásení. Pri zabezpečení úveru ručiteľom veriteľ overuje nie len toho, kto si peniaze požičiava, ale aj ručiteľov.

V pozícii ručiteľa môže vystupovať aj banka, ktorá v záručnej listine prehlási veriteľovi, že uspokojí jeho záväzky do určitej výšky ak dlžník nesplní určitý záväzok. Takáto listina sa nazýva banková záruka.

Prostredníctvom podpisu na zmenke ručí zmenkový ručiteľ za záväzky zmenkového dlžníka. 

TotalMoney.sk nástroje


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2