Zahraničný platobný styk (medzinárodný platobný styk)

Platobný styk zahŕňajúci platby zo zahraničia, platby do zahraničia a tiež platby realizované tuzemskými subjektmi v zahraničí. Banky svojimi službami a vďaka väzbám na zahraničné banky umožňujú klientom realizovať platobné služby nie len tuzemského charakteru, ale aj vo vzťahu k zahraničiu.

Pri prevádzaní zahraničného platobného styku banky využívajú celosvetovú sieť tzv. korešpondenčných bánk. Základným predpokladom zahraničného bezhotovostného platobného styku je existencia systému, technicky zabezpečujúceho prenos údajov. Najviac využívanou spoločnosťou je SWIFT (Society Worlwide Financial Telecommunication).

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2