Zložené úročenie

Druh úročenia, pri ktorom sa neúročí len istina, ale aj úroky z predchádzajúceho obdobia. Úrok z každého obdobia je reinvestovaný a zvyšuje tak základ na úročenie v ďalšom období. V podstate dochádza k úročeniu úrokov. Zložené úročenie sa používa najmä pri vkladoch, sporení a úveroch. Zároveň predstavuje najčastejšiu formu úročenia v bankách. Napríklad pri termínovaných vkladoch alebo iných vkladových produktoch sa pri zloženom úročení úročí nie len istina, ale aj úroky z predchádzajúceho obdobia.

V prípade, že sa úrok (U) ku vloženému kapitálu K0 pripočítava na konci obdobia úročenia, možno kapitál na konci obdobia (K1) vypočítať podľa vzťahu:
K1 = K0 + r.K0 = (1+r).K0

Pre ľubovoľný čas n možno vyššie uvedený vzorec upraviť nasledovne:
Kn = Kn-1 + r.Kn-1 = Kn-1(1+r) = K0(1+r)n

Súčasná hodnotu kapitálu splatná v čase n bude:
K0 = Kn / (1+r)n

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2