ZBK (Združenie pre bankové karty)

Záujmové združenie právnických osôb s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vzniklo v roku 1993. V súčasnosti má ZBK 14 riadnych členov a jedného partnera. Hlavným cieľom ZBK je vytvárať podmienky pre využívanie bankových kariet v medzibankovom platobnom styku v Slovenskej republike ako aj vytvorenie, podpora a rozvoj spoločnej siete bankomatov a obchodníkov tak, aby túto mohli využívať všetci držitelia bankových platobných kariet.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2