Elektronický platobný prostriedok

  1. prostriedok vzdialeného prístupu k peňažnej hodnote, pri ktorého využívaní je obvykle požadovaná povinná identifikácia klienta,
  2. platobný prostriedok uchovávajúci peňažnú hodnotu v elektronickej podobe.

Pri využívaní prostriedok vzdialeného prístupu k peniazom sa najčastejšie využíva overovanie prostredníctvom PIN kódu, podpisu alebo hesla. Najpoužívanejšími elektronickými platobnými prostriedkami sú platobné karty a služby elektronického bankovníctva.

Porovnajte si:


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2