Európska centrálna banka (ECB)

Čo je Európska centrálna banka (ECB)?

Centrálna banka pre jednotnú európsku menu euro. Hlavnou úlohou ECB je udržiavať kúpnu silu eura, a tým cenovú stabilitu v eurozóne. Hlavným cieľom ESCB je udržať cenovú stabilitu.

Právnym základom jednotnej menovej politiky je Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Na základe tohto štatútu bola k 1. júnu 1998 založená ECB a Európsky systém centrálnych bánk (ESCB). ECB je jadrom Eurosystému a ESCB. ECB a národné centrálne banky spoločne vykonávajú zverené úlohy. ECB má právnu subjektivitu podľa medzinárodného verejného práva.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2