Emitent cenného papiera

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá cenný papier vydáva, t.j. predáva ho jeho prvému nadobúdateľovi. Emitentom môže byť napríklad vystavovateľ zmenky, dlhopisu, akciová spoločnosť zvyšujúca základný kapitál a pod.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2