Európska opcia

Čo je európska opcia?

Európska opcia je typ opcie, ktorú možno uplatniť len na konci jej trvania. Podstatou európskej opcie je teda presne stanovený termín exspirácie, ktorý je súčasne jediným možným termínom na požadovanie plnenia opcie. Počas životnosti opcie nemôže kupujúci požadovať jej plnenie.

Medzi výhody európskej opcie patrí znalosť presného termínu dodania aktíva, nižšie riziko pre predávajúceho a menej náročné sledovanie vývoja trhovej ceny pre kupujúceho. Nevýhodou je, že kupujúci nemôže využiť výhodnejšie trhové podmienky v priebehu trvania opcie, ak sa tieto naskytnú.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2