Eskont

Kúpa pohľadávky (zmenky, šeku) pred lehotou jej splatnosti a po zrážke úroku odo dňa kúpy do dňa splatnosti. Ide o nástroj premeny kapitálu vo forme nesplatenej pohľadávky na hotové peniaze, t.j. formu úveru.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2