Platobná karta

Nástroj s úzkym vzťahom k hotovostnému i bezhotovostnému platobnému styku.

Najpoužívanejšie rozdelenie platobných kariet je na:

  • Debetné karty vydávané k bežným účtom, pri ktorých možno čerpať prostriedky do výšky disponibilného zostatku na bežnom účte (vrátane povoleného prečerpania).

  • Kreditné karty vydávané nezávisle od existencie bežného účtu v banke. Pri kreditných kartách klient nevyužíva vlastné zdroje, ale čerpá úver.

  • Predplatené karty umožňujúce klientovi vložiť na kartu peniaze (nie na bežný účet) a tieto následne používať pre platenie.

  • Charge karty, pri ktorých je celá dlžný suma (vyčerpaný úver) splatná vždy jednorazovo do konkrétneho dňa v mesiaci (na rozdiel od kreditných kariet, pri ktorých možno dlžnú sumu splatiť buď jednorazovo alebo postupne).

Ku každej platobnej karte prideľuje banka identifikačné štvormiestne číslo, tzv. PIN kód, ktorý pri používaní karty v podstate nahrádza funkciu podpisového vzoru majiteľa karty. Bez ohľadu na konkrétny typ platobnej karty možno karty používať na platenie v obchodoch a výbery z bankomatov. Nie zo všetkými platobnými kartami je však možné platiť na internete. Pre platbu na internete sa zväčša využívajú embosované platobné karty typu MasterCard, VISA alebo virtuálne karty. Možnosť platiť platobnou kartu na internete spočíva v rozhodnutí a nastaveniach vydavateľa karty.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2