POS (POS terminál, point of sale)

Elektronické zariadenia umožňujúce realizovať bezhotovostné platby platobnými kartami. Medzi funkcie POS terminálov patria platby, storná platieb, výbery hotovosti (cash-advance), dobíjania kariet mobilných operátorov a pod.

Obchodník, ktorý má záujem vo svojom obchode akceptovať platobné karty môže požiadať o vybavenie obchodu POS terminálom ktorúkoľvek banku. POS terminál môže komunikovať s bankou prostredníctvom pevnej telefónnej linky, GSM spojenia mobilných operátorov alebo cez internetovú pripojenie. Nevýhodou pevne telefónnej linky je pomalšie overovanie platieb, výhodou možnosť umiestniť POS terminál tam, kde nie je pokrytie mobilnými operátormi. Výhodou GSM spojenia je možnosť využiť POS terminál aj ako prenosné zariadenia.

Paušálne poplatky bánk za vybavenie obchodníka POS terminálom závisia predovšetkým od obratov realizovaných na POS termináloch. Za každú platbou kartou si banka účtuje aj poplatok zo zaplatenej sumy na POS terminály (pozrite tiež Interchange Fee, výmenný poplatok). Výška tohto poplatku závisí od typu kartovej asociácie MasterCard, VISA, JCB, American Express, Diners Club. alebo tiež od toho, či ide o platbu domácou platobnou kartou alebo zahraničnou kartou. Poplatok je počítaný z celej hodnoty nákupu zaplateného kartou (vrátane DPH). Banka následne „preplatí“ obchodníkovi hodnotu nákupu zaplateného kartou zníženú o dohodnutú hodnotu poplatku. Napríklad ak klient zaplatí kartou tovar v hodnote 100 EUR (s DPH) a hodnota poplatku bude 2%, banka pošle na účet obchodníka 98 EUR.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2