Phishing

Phishing (z ang. password fishing – rybárčenie hesiel) označuje kriminálne techniky využívajúce počítač s cieľom vymámiť od klienta informácie súvisiace s kreditnou alebo debetnou kartou, poprípade s bežnými účtom klienta.

Jedným zo spôsobov phisingu je vytvorenie vernej kópie už existujúcej dôveryhodnej stránky. Zadané meno a heslo je na tejto stránke odchytené a následne zneužité podvodníkom. Častou formou phishingu sú aj e-mailové správy lákajúce užívateľov na zmenu hesla popr. transferujúce užívateľov na stránky alebo formuláre vyžadujúce zadanie čísla účtu, čísla karty, hesla k internet bankingu a pod.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2