p.m. (per mensum)

Skratka používaná za úrokovou sadzbou napr. pri kreditných kartách. Skratka p.m. označuje, že daná sadzba je mesačnou úrokovou sadzbou (per mensum – za mesiac). Kreditná karta s úrokovou sadzbou 1,5% p.m. má ročnú úrokovú sadzbu 18%.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2