Devízová banka (exchange bank)

Čo je devízová banka?

Devízová banka je označenie pre banku zaoberajúcu sa zahraničnými krátkodobými úvermi, zahraničným platobným stykom alebo realizáciou zahraničných obchodných operácií.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2