Diners Club

Čo je Diners Club?

Diners Club po 23 rokoch skončila svoju činnosť v strednej Európe (Slovensko, Česko, Poľsko, Rakúsko) v júni 2022.

Diners Club bola úverová karta pre platenie v reštauráciách, ktoré s klubom uzavrú zmluvu

Všetko sa začalo zabudnutou peňaženkou...

Diners Club má v histórii platobných kariet významné miesto. K jeho vzniku sa viaže jeden zaujímavý príbeh: v roku 1949 bol Frank McNamara na obchodnej večeri v jednej newyorskej reštaurácii (Major's Cabin Grill). Keď priniesol vrchný po večeri účet, McNamara zistil, že nemá peňaženku. Keďže ho v reštaurácii poznali, ponúkli mu možnosť zaplatiť neskôr, ale on zatelefonoval manželke, ktorá mu peniaze priniesla. Zároveň si však položil otázku, prečo by mali byť ľudia v reštauráciách obmedzovaný hotovosťou, ktorú majú v danej chvíli pri sebe? Nebolo by možné nahradiť hotovosť nejakou kartou, ktorá by platila v mnohých reštauráciách?

V roku 1950 založili McNamara a Ralph Schneider klub s názvom Diners Club (diner – kto obeduje, večeria) , ktorého úlohou bolo vydávať členom klubu úverové karty pre platenie v reštauráciách, ktoré s klubom uzavrú zmluvu. Klub bude reštauráciám preplácať účty svojich členov a svojim členom potom 1x mesačne vystaví faktúru, ktorú títo musia uhradiť do 14 dní. Keďže karta prinesie reštauráciám vyššie tržby a zároveň reštaurácie nenesú žiadne riziko spojené s nezaplatením člena klubu, musia sa podieľať na prevádzkových nákladoch Diners Clubu. Preto bol zavedený poplatok v čiastky nákupu hradeného kartou vo výšky 5-7% a tiež bol prvýkrát zavedený ročný poplatok za vydanie karty. Zameranie sa na vyššie príjmové skupiny malo obmedziť mieru neplatičov na kartách Diners Club.

Po dvoch rokoch od založenia mal Diners Club podpísané zmluvy s viac ako 1000 prvotriednymi reštauráciami, 30 hotelmi a 200 autopožičovňami. Počet členov klubu dosiahol 35 000. V roku 1953 začali kartu Diners Club prijímať v Kanade a stala sa tak medzinárodnou kartou.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2