Depozitár

Čo je depozitár?

Depozitár je banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá vedie účty fondu a správcu a dozerá na to, ako správca nakladá s peniazmi podielnikov.

Porovnajte si:


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2