Devízový účet

Bežný účet vedený v inej mene, ako je domáca mena. Úročenie devízových účtov nemusí byť rovnaké ako úročenie účtov vedených v domácej mene. Vklady a výbery z devízového účtu môžu byť realizované aj v inej mene, ako je vedený účet a sú prepočítavané aktuálnym kurzom.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2