Dlžný zostatok

Čo je dlžný zostatok?

Dlžný zostatok je nesplatená istina navýšená o úroky a poplatky. Dlžný zostatok predstavuje množstvo finančných prostriedkov, ktoré v súvislosti s daným úverovým produktom dlží klient veriteľovi. Každou splátkou úveru sa hodnota dlžného zostatku znižuje.

Dlžný zostatok je pri kreditných kartách tvorený sumou vyčerpaných prostriedkov z karty, úrokov a poplatkov. S každou platbou kreditnou kartou sa dlžný zostatok zvyšuje o hodnotu platby, poplatok súvisiaci s realizovanou platbou (napr. pri výbere peňazí z bankomatu) a úroky z danej platby. Dlžný zostatok zvyšujú aj poplatky za poistenie úveru, ročné poplatky, mesačné poplatky a pod.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2