Konosament

Cenný papier námornej prepravy potvrdzujúci vlastnícke právo k prevážanému tovaru. Konosament možno rozdeliť na:

  • riečny konosament – prepravný dokument na vnútrozemských vodných cestách,
  • palubný konosament – potvrdzujúci prevzatie tovaru na palubu lode,
  • prijímajúci konosament – potvrdzujúci, že tovar bol prevzatý k nalodeniu (ešte nie je na palube).

Konosament vydáva dopravca odosielateľovi na vyžiadanie.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2