Komunálna banka

Banka poskytujúca bankové služby mestám alebo obciam. Jej pôsobnosť môže, ale nemusí byť regionálne obmedzená. Menšie, regionálne obmedzené komunálne banky sú často označované ako miestne alebo obecné banky.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2