Konsolidačný úver

Úver, ktorého cieľom je zlúčenie niekoľkých úverov (pôžičiek) do jedného úveru s cieľom získať výhodnejšie podmienky. V princípe možno za konsolidačný úver považovať akýkoľvek úver, ktorý je využitý na splatenie iných úverov. Dôvod splatenie úverov môže súvisieť s výškou ich úrokovej sadzby, poplatkami, dobou splatnosti alebo výškou mesačnej splátky. Konsolidovať je prakticky možné akúkoľvek skupiny úverov alebo pôžičiek.

Cieľom konsolidačného úveru je najčastejšie:

  • získanie nižšej úrokovej sadzby napr. konsolidáciou kreditných kariet alebo povolených prečerpaní na bežných účtoch formou ich splatenia bezúčelovým úverom,
  • získanie nižšej mesačnej splátky, pričom namiesto niekoľkých úverov klient spláca jediný úver, ale s dlhšou dobou splatnosti.

Konsolidačné úvery neznižujú celkové úverové zaťaženie klienta. Predstavujú vhodnú formu zlúčenia niekoľkých úverov do jediného úveru s výhodnejšími podmienkami (výškou splátky, úrokovou sadzbou, poplatkami a pod.).

Porovnajte si

 

 


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2