Kolky

Cenina, úradná známka vydaná štátom určená na platenie za niektoré úkony štátnych orgánov. Predstavuje doklad o zaplatení poplatku do štátneho rozpočtu. Kolky sú vydávané v nominálny hodnotách 0,5€, 1, 3, 5, 10, 20, 50 a 100€.

Nepoužité eurové kolky je možné odpredať späť na Slovenskej pošte na základe písomnej žiadosti. Po overení ich pravosti prebieha úhrada spôsobom, ktorý si žiadateľ zvolil na žiadosti - buď prostredníctvom poštového poukazu alebo pripísaním na účet. Pri odkupovaní kolkov je žiadateľ povinný zaplatiť pošte manipulačný poplatok vo výške 5%. O jeho výšku bude ponížená realizovaná výplata. Žiadosť o odkúpenie platných kolkov je možné podať na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2