BIC kód (Bank Identifier Code)

Čo je BIC kód?

BIC kód je identifikačný kód banky. Je identický so SWIFT kódom. Často sa používa pojem swiftová adresa BIC, ktorá slúži k identifikácii odosielateľa a príjemcu platby. BIC má osem alebo jedenásť znakov.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2