Burza

Čo je burza?

Burza je druh organizovaného trhu, na ktorom predávajúci, kupujúci a sprostredkovatelia (brokeri, makléri, dealeri a pod.) uskutočňujú obchody zastupiteľných objektov (cenné papiere, devíza, tovar) alebo práv na tieto objekty.

Musia byť pritom splnené nasledovné podmienky:

  • objekty musia byť na burze kótované (prípustné),
  • burza sa koná pravidelne na určitom mieste a v určitom čase,
  • podmienky burzy sú štandardizované,
  • burza je pod dohľadom.

Podľa predmetu obchodovania na burze rozlišujeme komoditnú (tovarovú) burzu, burzu cenných papierov a peňažnú burzu.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2