Bankopoisťovníctvo

Čo je bankopoisťovníctvo?

Bankopoisťovníctvo je súčasné poskytovanie bankových a poisťovacích produktov prostredníctvom distribučného kanála, ktorým môže byť banka alebo poisťovňa. Pri bankopoisťovníctve dochádza k prepájaniu bankových a poisťovacích služieb, čo umožňuje banke alebo poisťovni uspokojiť potreby klienta na jednom mieste.

Príkladom môže byť hypotekárny úver spojený so životným poistením, predaj povinného zmluvného poistenia na pobočkách bánk, poistenie nehnuteľnosti ponúknuté bankou pri vybavovaní hypotekárneho úveru, poistenie schopnosti splácať úver a pod. Hlavné dôvody, prečo banky predávajú poisťovacie produkty a naopak sú:

  • zvyšovanie vlastného zisku založené na províziách za predaj „cudzieho“ produktu,
  • efektívnejšie využitie potenciálu vlastných zamestnancov s cieľom zvýšenia ich produktivity a zníženia mzdových nákladov,
  • znižovanie nákladov využitím jednej prevádzky na predaj viacerých, vzájomne si nekonkurujúcich a zároveň sa dopĺňajúcich produktov,
  • proklientské správanie sa v snahe umožniť klientovi vybaviť viacero vecí súčasne na jednom mieste,
  • zatraktívnenie vlastného produktu v konkurenčnom boji bánk.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2