B2B (Business to Business)

Čo je B2B (business to business)?

B2B je označenie pre obchodný vzťah, pri ktorom na obidvoch stranách stoja podnikatelia. Príkladom B2B vzťahu môže byť obchod medzi výrobcom a odberateľom, predajcom a obchodníkom.

Objem realizovaných B2B transakcií je oveľa vyšší ako napríklad objem B2C (Business to consumer) transakcií. Dôvodom je, že kým dôjde k predaju konečnému zákazníkovi, dochádza väčšinou k niekoľkým B2B transakciám medzi rôznymi podnikateľskými subjektmi. Označenia B2B a B2C sú najčastejšie používané v oblasti E-commerce (nakupovanie cez internet).


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2