Banková záruka

Čo je banková záruka?

Banková záruka je záväzok banky zaplatiť dopredu určenú sumu v prípade nedodržania podmienok kontraktu dodávateľom alebo v prípade nezaplatenia za tovar odberateľom. Banka je v tomto prípade postavená do roviny ručiteľa.

Banky môžu vydať záruku buď v mene vývozcu alebo dovozcu. V prípade ak banka vydá záruku v mene vývozcu, garantuje odberateľovi, že vývozca splní svoje zmluvné záväzky. Ak vývozca záväzky nesplní, banka odberateľovi vyplatí dopredu dohodnutú sumu ako náhradu. Ak banka vydá záruku v mene dovozcu, ide o záruku pre dodávateľa, že dovozca splní svoje platobné záväzky.

Záruky sú prevoditeľné iba cesiou, teda prehlásením, v ktorom pôvodný príjemca prevádza všetky práva a pohľadávku na nového príjemcu.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2