Burza cenných papierov

Čo je burza cenných papierov?

Burza cenných papierov je subjektom oprávneným organizovať licencovanú a regulovanú činnosť súvisiacu s cennými papiermi. Burza poskytuje jej účastníkom fungujúci systém pre organizovanie ponuky a dopytu po cenných papieroch a zabezpečuje likviditu cenných papierov.

Burza cenných papierov je miesto kapitálového trhu, na ktorom sa stretáva dopyt a ponuka po strednodobo a dlhodobo voľnom peňažnom kapitále. Vlastníci peňažného kapitálu tento investujú do ponuky cenných papierov, vlastníci cenných papierov vymieňajú cenné papiere za peniaze. Výsledkom porovnania ponuky a dopytu po cenných papieroch je trhová cena cenných papierov, t.j. kurz cenného papiera. Kurz cenného papiera predstavuje cenu cenného papiera a je určený a zverejnený burzou na základe burzových pravidiel.

Informačná funkcia burzy cenných papierov spočíva vo zverejňovaní kurzov, objemov a informácií o emitentoch, s cennými papiermi ktorých sa na burze obchoduje. Na burze sa obchoduje so zastupiteľnými cennými papiermi, spĺňajúcimi dané zákonné normy. Na burze cenných papierov je možné obchodovať len s tzv. kótovanými cennými papiermi, t.j. cennými papiermi, ktorých majiteľ splnil burzou stanovené podmienky a na burze sa obchoduje len v presne stanovenom čase.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2