Benchmarking

Čo je benchmarking?

Benchmarking je súbor aktivít zameraný na porovnanie vlastných produktov, služieb, procesov a výsledkov s konkurenciou na trhu. Zmyslom benchmarkingu je zvyšovanie vlastnej výkonnosti a konkurencieschopnosti založené na poznaní vlastnej konkurencie a učenia sa od nej najmä v tých oblastiach, v ktorých dosahuje lepšie výsledky.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2