Balance transfer

Čo je balance transfer?

Balance transfer v súvislosti s kreditnými kartami znamená prevod zostatku, pri ktorom je z jednej alebo z viacerých kreditných kariet prevedený zostatok na iné kreditné karty. Najčastejším dôvodom prevodu je nižšia úroková sadzba na novej kreditnej karte.

Pri balance transfer kartách je často ponúkaná aj tzv. vstupná úroková miera vo výške nižšej ako je štandardná úroková miera na karte a zároveň platná niekoľko mesiacov od otvorenia kartového účtu. Vstupná úroková miera môže platiť buď na všetky transakcie realizované kartou, len na niektoré transakcie (napr. len POS transakcie), alebo len na konkrétnu jednu transakciu súvisiacu s prevodom dlžného zostatku. Balance transfer karty sú efektívnym nástrojom v konkurenčnom boji vydavateľov kreditných kariet, pričom ich nosnou myšlienkou je motivovať klienta k výmene úrokovo nevýhodnejšej kreditnej karty za výhodnejšiu.

Porovnajte si:


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2