Broker

Kto je broker?

Broker, tiež maklér, je finančný sprostredkovateľ uzatvárajúci najmä na burze obchody cudzím menom a na cudzí účet. Broker predstavuje medzičlánok medzi predávajúcim a kupujúcim.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2