Beneficient

Kto je beneficient?

  1. príjemca peňazí,
  2. oprávnený, t.j. ten, komu banka poskytuje napr. plnenie akreditívu.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2