Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Korene Stavebnej sporiteľne Wüstenrot siahajú do dvadsiatych rokov 20. storočia v Nemecku. Na Slovensku bola Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot, a.s. založená v marci 1993 a v tom istom roku bola aj zapísaná do obchodného registra. V roku 2003 predala Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) svoj 50-percentný podiel v Stavebnej sporiteľni VÚB-Wüstenrot spoločnosti Wüstenrot Verwaltungs und Dienstleistungen a spoločnosti Wüstenrot & Würtembergische. Týmto krokom sa rakúskej Wüstenrot Verwaltungs und Dientstleistungen zvýšil akcionársky podiel na 60 % a nemeckej Wüstenrot & Württembergische na 40 %. Následne na to vo februári 2004 mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Stavebnej sporiteľne VÚB-Wüstenrot, a.s., schválilo zmenu obchodného mena spoločnosti VÚB-Wüstenrot, a.s. na Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

V súčasnosti je majoritným akcionárom Wüstenrot stavebnej sporiteľne spoločnosť Bausparkasse Wüstenrot AG (60%) a minoritným akcionárom spoločnosť Wüstenrot & Württembergische AG (40%). Wüstenrot stavebná sporiteľňa sa na slovenskom trhu profiluje najmä ako stavebná sporiteľňa rodinného typu.

Wüstenrot stavebná sporiteľňaWüstenrot stavebná sporiteľňa - základné informácie

Adresa banky Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s, Grösslingova 77, 824 68 Bratislava
IČO 31351026
Telefón 0850 60 60 60
Telefón pre volania zo zahraničia +421 2 33 06 88 00
Internetová adresa http://www.wuestenrot.sk
E-mail infosporitelna@wuestenrot.sk
Kód banky 7930
Udelenie bankového povolenia 1. júna 1993
Začatie činnost 2. júna 1993
BIC-kód / SWIFT WUSTSKBA


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2