Warrant

Cenný papier, s ktorým je spojené právo kúpiť akcie spoločnosti pri ich vydaní za stanovenú cenu. Táto cena by mala byť nižšia, ako je obvyklá cena akcií. Warranty sú často pripojené k dlhopisom alebo prioritným akciám pre ich zatraktívnenie. Warranty sa podobajú Call opciám, ale na rozdiel od nich môžu mať trvanie aj niekoľko rokov. Keď je warrant uplatnený, spoločnosť vydá nové akcie.

Tradičné warranty sú pripojené k akciám alebo dlhopisom. Nahé warranty sú vydávané samostatne, možno s nimi obchodovať na burzách a majú formu cenného papiera.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2